Vereniging

Verenigingsorkest

Mogen wij ons even voorstellen

Concertina’s Accordeonorkesten is een bloeiende en energieke accordeonvereniging in Amstelveen, die 45 jaar geleden is opgericht. Vanaf de dag van oprichting staan de orkesten onder muzikale leiding van dirigent Elly Meekel.
Eind 1979 richtte zij samen met eigen leerlingen de Concertina’s op. Deze twaalf mensen zijn inmiddels uitgegroeid tot een bloeiende vereniging, welke momenteel rond de 30 leden telt.

Er zijn drie orkesten, waarmee aan zeer uiteenlopende activiteiten wordt deelgenomen. Van optredens in verzorgings- en verpleeghuizen in de omgeving van Amsterdam tot het internationale accordeon concours in Innsbruck (Oostenrijk). Tevens hebben wij contact met een orkest in Duitsland, Sinfonisches Akkordeonorchester Unter-franken in Würzburg.

Omdat de vereniging het belangrijk vindt andere muzikanten te ontmoeten, werken wij graag mee aan of organiseren zelf korendagen en muziekprojecten. Met veel plezier werden bijdragen geleverd aan muziekevenementen in de Schouwburg van Amstelveen.
Tevens wordt door de Concertina’s jaarlijks een play-in georganiseerd en geven wij per seizoen minimaal één concert voor donateurs en andere belangstellenden.

De orkesten hebben gezamenlijk een CD opgenomen met daarop verschillende soorten accordeonmuziek. Aan deze CD heeft accordeonvirtuoos André Vrolijk zijn medewerking verleend. Hij is te beluisteren in twee jazzwerken.

We vinden het niet alleen belangrijk om andere muzikanten te ontmoeten. We vinden het ook leuk om van andere muzikanten te leren. We hebben afgelopen jaren diverse masterclasses gehad van de Russische muziekpedagoog Wjatscheslaw Semionov en van het duo Crabb en Draugsvoll.